Category: RODO
Order Files by:
Default
document.pngOchrona danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej TURKA w Turce HOT
doc.pngObowiązek informacyjny dla KONTRAHENTÓW HOT
doc.pngKlauzula informacyjna w zakresie monitoringu wizyjnego HOT
doc.pngKlauzula Informacyjna dla Oferentów HOT
doc.pngKlauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych HOT