Category: Akty normatywne i prawne
Order Files by:
Default
docx.pngInformacje dotyczące wyodrębnienia na własność lokali mieszkalnych HOT
doc.pngRegulamin Rady HOT
doc.pngRegulamin Zarządu HOT
doc.pngWniosek o przeniesienie własności lokalu wybudowanego ze środków KFM HOT
doc.pngDeklaracja przystąpienia do Spółdzielni HOT
doc.pngMożliwość udostępnienia informacji o stanie konta drogą telefoniczną (HASŁO) HOT
doc.pngSTATUT S.M."TURKA" HOT
doc.pngOŚWIADCZENIE o ilości osób zamieszkujących - os,Borek HOT
doc.pngOŚWIADCZENIE o ilości osób zamieszkujących -Turniowa HOT
doc.pngRegulamin określający zasady montażu i uzytkowania klimatyzatorów zewnętrznych HOT
doc.pngWniosek o wydanie zaświadczenia HOT