Spółdzielnia Mieszkaniowa TURKA informuje, że osoby, którym skończyły się książeczki opłat za zajmowane mieszkanie, garaż lub miejsce postojowe, proszone są o ich zamówienie telefoniczne (81 444-16-17) bądź osobiste w księgowości Spółdzielni.

Ogłoszenie dotyczy lokatorów dokonujących wpłat w formie gotówkowej.