Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TURKA"            

 

OGŁASZA

         ofertowy przetarg nieograniczony dla osób fizycznych na pierwszeństwo zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  nr  23  przy ul. Konwaliowej 13 w Turce  wybudowanego przy pomocy kredytu z KFM.

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 52,60 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i znajduje się na III piętrze budynku.

Cena 245 000,00 zł

                Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 15 lutego 2023 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni w Banku PKO BP nr 52 1020 3147 0000 8102 0005 0963 w terminie do dnia 14 lutego 2023 roku.

                      Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie wpłacić całą należność do dnia 28 lutego 2023 roku.    

                        Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z biurem Spółdzielnią  przy ul.Konwaliowej 11 w Turce, lub telefonicznie 81 4441616 wew.4.

               ZARZĄD

       Spółdzielni Mieszkaniowej "TURKA"