Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TURKA"            

 

O G Ł A S Z A

ofertowy przetarg nieograniczony dla osób fizycznych na pierwszeństwo zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Konwaliowej 13 w Turce wybudowanego przy pomocy kredytu z KFM.

Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 52,60 m2  składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc                                   i znajduje się na III piętrze budynku.

Cena wywoławcza 306 000,00 zł

Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 2 grudnia 2022 roku.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni  Banku PKO BP nr 52 1020 3147 0000 8102 0005 0963 w terminie do dnia 1 grudnia 2022 roku.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie wpłacić całą należność do dnia 16 grudnia 2022 roku.    

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Mieszkanie można oglądać od dnia 22 listopada 2022 roku po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią osobiście w biurze Spółdzielni przy ul. Konwaliowej 11, lub telefonicznie 81 4441616 wew.4.

               ZARZĄD

       Spółdzielni Mieszkaniowej "TURKA"