Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "TURKA"

                                                                          zawiadamia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni nie odbędzie się w ustawowym terminie do dnia  30 czerwca 2020 roku w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Zgodnie z art.90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. (Dz.U.2020.568), zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni będzie możliwe w okresie 6 tygodni od dnia odwołania  stanu epidemii.

Po odwołaniu stanu epidemii Zarząd powiadomi Członków Spółdzielni o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia.

 

                                                                                                                                                     ZARZĄD

                                                                                                                                                        Spółdzielni  Mieszkaniowej " TURKA"

                                                                                                                      Sławomir Stasiak         Elżbieta Rucińska