Od dnia 1 czerwca 2020 roku ponownie zostaje otwarte biuro Spółdzielni Mieszkaniowej "TURKA" przy ul. Konwaliowej 11.

Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz pracowników apelujemy do interesantów, aby w pierwszej kolejności korzystali z możliwości obsługi zdalnej.