Rzuty pięter A1

Rozpoczęcie inwestycji: IV kwartał 2019
Termin realizacji budynku A1 : II kwartał 2021
Rozpoczęcie zapisów na lokale mieszkalne: 30.12.2019