Rzuty pięter B1

Rozpoczęcie inwestycji: luty 2020
Termin realizacji budynku B1 : I kwartał 2022
Rozpoczęcie zapisów na lokale mieszkalne: 18.02.2020