W celu realizacji postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Spółdzielnia Mieszkaniowa "TURKA" zwraca się do osób zainteresowanych uzyskiwaniem informacji dotyczących rozrachunków za posiadane lokale mieszkalne, użytkowe i garaże drogą telefoniczną lub e'mail z prośbą o nadanie hasła na druku znajdującym się w zakładce Do pobrania - Akta normatywne i prawne i po wypełnieniu dostarczenie do biura Spółdzielni przy ul.Konwaliowej 11 w Turce lub pozostawienie w skrzynce kontaktowej przed wejściem do biura.